Medische Encyclopedie – Apotheek De Leyens – Zoetermeer

Apotheek De Leyens

Hekbootkade 56 2725 AR Zoetermeer Tel:079-3312900

Medische Encyclopedie

Inhoud

Oorsuizen

Wat is oorsuizen?

Bij oorsuizen hoort u steeds een geluid.

Dat geluid komt niet van buiten, maar zit als het ware in één of beide oren of in uw hoofd. Iemand anders kan het geluid dus niet horen. Soms wordt het geluid harder en zachter. Soms is het geluid weg, omdat geluiden uit de omgeving het oorsuizen overstemmen.

Mensen met oorsuizen horen soms ook slechter.

Een ander woord voor oorsuizen is tinnitus.

Kan ik er zelf iets tegen doen?

Er is meestal geen behandeling die oorsuizen geneest. Toch hebben sommige mensen onder bepaalde omstandigheden geen of veel minder last van ‘hun geluid’. Bijvoorbeeld:

 • als ze geconcentreerd bezig zijn met werk of hobby
 • als ze intensief sporten
 • als ze ontspannen (yoga)

Misschien merkt u dat muziek het oorsuizen even doet verdwijnen. Zo kan muziek via oordopjes helpen.
Ook geluiden uit de omgeving kunnen het oorsuizen naar de achtergrond dringen. Bijvoorbeeld het tikken van de klok, het blazen van de wind, het ruisen van de zee en verkeer in uw omgeving.

Wanneer oorsuizen ontstaat als bijwerking van medicijnen, is het verstandig uw medicijngebruik aan te passen.

Bij slechthorendheid kan een hoortoestel helpen. Wanneer u geluiden uit de omgeving beter hoort, overstemmen deze het oorsuizen.

Er bestaan ook apparaatjes voor op het oor tegen oorsuizen. Ze heten tinnitus-maskeerders. Ze maken een aangenaam geluid dat het oorsuizen kan overstemmen. Sommige mensen hebben hier baat bij.
Een tinnitus-maskeerder is verkrijgbaar bij een audiologisch centrum. U kunt het apparaat gebruiken in combinatie met een gehoortoestel.

Zorg dat u geen oorsuizen door lawaai krijgt

Zorg dat u geen oorsuizen door lawaai krijgt. Of dat uw oorsuizen erger wordt door lawaai. Bescherm uw oren in een omgeving met veel lawaai. Lees wat u nog meer kunt doen om lawaaidoofheid te voorkomen.

  Wat kan de apotheker voor mij doen?

  Uw apotheker zorgt ervoor dat u uw medicijnen goed en veilig kunt gebruiken. Het maakt niet uit of u een medicijn korte tijd of langdurig nodig heeft.

  • Receptcontrole

  De apotheker controleert elk recept. Bijvoorbeeld: is het juiste medicijn voorgeschreven en meegegeven, is de dosering goed, kan het medicijn samen met andere medicijnen die u gebruikt. Als het nodig is, overlegt uw apotheker met uw huisarts of specialist.

  • Overzicht van uw medicijnen

  Uw apotheker houdt bij welke medicijnen u gebruikt. U kunt in de apotheek altijd om een overzicht van uw medicijnen vragen. Dit kunt u bijvoorbeeld meenemen als u uw specialist bezoekt, in het ziekenhuis wordt opgenomen of naar het buitenland gaat.

  • Delen van informatie over uw medicijnen met andere zorgverleners

  Uw apotheker, huisarts en het ziekenhuis kunnen informatie over uw medicijnen met elkaar delen als dat nodig is voor uw behandeling. Dit mag alleen als U daar toestemming voor geeft.

  • Begeleiding bij nieuwe geneesmiddelen

  Krijgt u een medicijn dat u in de afgelopen 12 maanden niet hebt gebruikt? Dan krijgt u extra uitleg over deze medicijnen.

  • Ondersteuning als u uw medicijnen weleens vergeet in te nemen

  De apotheker heeft daar hulpmiddelen voor. Als uw zorgverzekeraar toestemming geeft, kan uw apotheker uw medicijnen per dag en per tijdstip van inname in aparte zakjes voor u laten verpakken.

  • Persoonlijk gesprek over uw medicijnen

  Heeft u vragen over uw medicijnen, of problemen met het gebruik? Bijvoorbeeld moeite met slikken van medicijnen, openmaken van de verpakking, of last van een vervelende bijwerking? Vraag uw apotheker om een persoonlijk gesprek. Hij kijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om uw probleem te verhelpen.

  • Medicatiebeoordeling

  Uw apotheker en huisarts kunnen u uitnodigen voor een gesprek over uw medicijnen. Dit is mogelijk bij patiënten ouder dan 65 jaar die langdurig meer dan 5 medicijnen gebruiken. Samen met u bespreken ze of er verbetering mogelijk is. Als u bijvoorbeeld last hebt van bijwerkingen van een medicijn kan het soms vervangen worden door een ander medicijn.

  • Zelfzorg

  Bij de apotheek kunt u terecht voor advies over medicijnen die u zonder recept (= zelfzorgmedicijnen) kunt kopen, voor verbandmiddelen en cosmetica. De apotheek kan zelfzorgmedicijnen voor u opnemen in uw medicatiedossier. Dan kan de apotheker controleren of u ze veilig samen met uw receptmedicijnen kunt gebruiken.

  • Bezorgservice

  Bent u moeilijk ter been? Informeer bij uw apotheek of zij uw medicijnen bij u thuis kunnen bezorgen.

  In welke gevallen kan ik beter naar de huisarts gaan?

  Welke medicijnen worden gebruikt bij

  Er staan op deze site nog geen geneesmiddelen beschreven die voor deze aandoening worden gebruikt.

  Terug naar overzicht